Tuloverotuslaskin, Suomi

Tarkista, mikä tuntipalkkasi on verojen jälkeen

Vähennykset
Palkka
40,000 €
Paikallinen tulovero
- 10,856 €
Eläkekustannukset
- 2,060 €
Työttömyysvakuutus
- 240 €
Kokonaisvero
- 13,160 €
Nettopalkka
* 26,840 €
Marginaaliverokanta
49.40%
Keskimääräinen verokanta
32.90%
67.1%
Nettopalkka
32.9%
Kokonaisvero
Kokonaisvero
Nettopalkka

Ihmiset myös kysyvät...

40,000 € vuodessa, on miten paljon tunnissa?
20.50 € tunnissa, on miten paljon vuodessa?

Vero per tulo

HUOMAA* Vähennykset on laskettu perustuen Finland taulukoihin ja maan Suomi, 2019 tuloveroihin. Lomakkeiden yksinkertaistamiseksi jotkin muuttujat on asetettu oletusarvoisiksi (kuten siviilisääty ja vastaavat). Tämä dokumentti ei edusta lakisääteisiä viranomaisia ja sitä on käytettävä ainoastaan suuntaa antavana.